Print

SLIP

SLIP-konferencen 27. november 2014 på CBS - Udfordringer og muligheder for fremtidens offentlige lederskab – Resultater fra fire års forskning på jagt efter et alternativ til New Public Management Konferencen havde over 200 deltagere, som repræsenterede både politikere, embedsværket, ledere, faglige organisationer, rådgivere, uddannelsessteder, fagprofessionelle, forskere, samfundskritikere, meningsdannere etc. Debatten var intens og der var en indholdsrig dialog med politikerne til sidst.
DSC9383 1
Du kan se flere fotos ved at åbne linket til højre på siden under Nyheder/Flere billeder fra SLIP´s konference den 27.11.14. Du kan også finde SLlP´s slutrapport og oversigter over SLIP´s 3 antologier.
Slutrapport
Oversigt over antologi 1
Oversigt over antologi 2
Oversigt over antologi 3
Om Slip: SLIP (Strategic Leadership Research in the Public Sector) er et historisk stort forskningsprogram, der skal skabe ny viden om fremtidens offentlige ledelse og styring. SLIP betragter udviklingen af det offentlige lederskab som en del af bredere sociale, politiske og kulturelle transformationer. SLIP skal ses som et bidrag til at (gen)skabe en bæredygtig offentlig sektor, som kan bidrage til at løfte det danske velfærdssamfund ud af krisen. SLIP er en udløber af Kvalitetsreformen, og skabt i samarbejde med Finansministeriet, en række andre myndigheder, ministerier og organisationer samt FORUM for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring. Programmet er forankret på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS SLIP vil søge svar på følgende hovedspørgsmål:
  • Fremtidens medarbejdere og arbejdspladser – hvilken type ledelse bliver efterspurgt?
  • Fremtidens organisationer og organisationsformer – hvilke nye krav stiller det til lederne?
  • Effektiv kompetenceudvikling – hvordan efteruddanner vi bedst vores ledere?
  • Fremtidens styringsformer – hvilken betydning har det for lederrollen?
Navnet SLIP er udtryk for forskningsprogrammets indre og ydre ambitioner: SLIP skal dyrke, udvikle og forske i muligheder, perspektiver og konsekvenser ved at slippe de offentlige ledere fri – samtidig med at den demokratiske forankring og styring af den offentlige sektor fastholdes. Centralt i programmet står en søgen efter "autentisk lederskab" – og hvad der skal til for at realisere det i praksis. Det autentiske lederskab er ikke en funktion eller en reproduktion af samfundets økonomiske, politiske og social struktur. Det er en skabende kraft, der kan mobilisere og forankre en ny kultur i den offentlige sektor. SLIP-programmet skal bidrage til at give bevægelsen hen mod denne nye kultur tyngde, mening og energi. Bidrage til den ledelsesreformation vi står overfor.

SLIP konference

SLIP afholder den 27. november en konference for afslutningen af seks af SLIP-programmets Ph.d.-projekter Herunder kan du finde udvalgte publikationer fra projekterne Subversive functionalism: For a less canonical critique in critical management studies Rasmus Koss Hartmann: Subversive functionalism: For a less canonical critique in critical management studies. Human Relations årgang. 67 nr. 5
What you see is what you get
Søren Obed Madsen: What you see is what you get - et bud på et oversættelsesteoretisk ordforråd i strategisk arbejde. Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 3
Artikel: Intet autentisk lederskab uden virtualitet
Christa Breum Amhøj: Intet autentisk lederskab uden virtualitet - Et program for styring af intensitet, energi og stemning, Økonomistyring & Informatik, 26. årgang 2010/2011 nr.3
Artikel: Nobel møder Kaizen: En analyse af innovationsprocesser i en hospitalskontekst
Karen Ingerslev: Nobel møder Kaizen - En analyse af innovationsprocesser i en hospitalskontekst. Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 5
Artikel: Anerkendende lederskab i tanke og handling
Anders F.B. Jensen og Jens Peter Jensen i samarbejde med SILK: Anerkendende lederskab i tanke og handling: Hvordan kan stat og borger skabe innovation i gensidigt samspil? – et casestudie og filosofisk analyse af Social Innovation Lab for Kent, Økonomistyring & Informatik – 26. årgang 2010/2011 nr.6

Downloads

Programhåndbog (Faglig) 25feb2011


Sidst opdateret af: Administrator User 31.08.2015