Print

Paraplyprojektet

Den overordnede ramme for SLIP er Paraplyprojektet, som har til formål at udfordre, samtænke og perspektivere programmets forskningsaktiviteter til et samlet originalt og udfordrende bidrag omkring fremtidens offentlige lederskab. Vi har i udgangspunktet stillet en række spørgsmål, som Paraplyprojektet skal forholde sig til, for dermed at understøtte og inspirere de enkelte delprojekter. Nogle af spørgsmålene er:
 • Hvilke politiske, sociale, kulturelle og menneskelige betingelser vil fremover være afgørende for den offentlige sektors skabelse af vækst, værdi, velstand, velfærd og livskvalitet?
 • Hvordan vil disse ændrede betingelser virke ind på sektorens styrings- og ledelsesmæssige udvikling?
 • Hvilke grundlæggende paradigmer (menneske-, organisations-, styrings- dannelses- og virkelighedssyn) vil være skelsættende og markante i debatten om fremtidens offentlige lederskab?
 • Hvilke tendenser kan vi heraf udlede for den eksisterende lederskabsdiskurs og de synlige udviklingstrends?
 • Hvorfor hersker der i dag en tilsyneladende betydelig distance mellem ledelsesteoriens anbefalinger, ledelsesdiskursen, ledelsesudviklingen, leder(ud)dannelsen og den skinbarlige ledelsespraksis?
 • I hvilken grad synes denne distance at blive øget eller reduceret i fremtiden og hvad er konsekvenserne af denne udvikling?
 • Hvad kan vi som ledere gøre for at reducere distancen?
SLIPs tværfaglige bredde og videnskabelige dybde er forankret i et tæt samarbejde med en række danske og udenlandske forskningsmiljøer, der på forskellig vis arbejder med offentlig organisation og ledelsesteori. Det er bl.a.:
 • Institut for Ledelse, Politik og Filosofi samt Institut for Organisation på CBS
 • Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi på Aalborg Universitet
 • Institut for Erhvervsfaglige Studier; Institut for Organisation og Ledelse samt Institut for Filosofi og Idehistorie på Århus Universitet
 • Institut for Statskundskab samt Institut for Psykologi på Københavns Universitet
 • Institut for Statskundskab; Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier på Syddansk Universitet
 • Universiteterne i Stockholm, Göteborg, Lund, Oslo, Trondheim og Tromsø
Grundlaget for forskningsprogrammet er uddybet i den såkaldte Faglige Programhåndbog, som kan findes under Bibliotek.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 02.02.2011