Print

Ph.d. projekterneMetalaboratoriet (projekt 1)

Rasmus Koss Rasmussen
Dette projekt går tæt på lederes arbejdsbetingelser i varierende fagkulturer og sociale kontekster. Forskeren, Rasmus Koss, vil analysere de mange forskellige eksperimenter og udviklingsforsøg, der er igangsat flere steder i den offentlige sektor. Læs mere om: Metalaboratoriet (projekt 1)

Lederskabsdiskursen og dens sociale betydning (projekt 2)

Christa Breum Amhøj
Dette delprojekt er varetaget af Christa Breum Amhøj under supplerende projekter. Læs mere om: Lederskabsdiskursen og dens sociale betydning (projekt 2)

Strategi forankret med mening, motivation og magi (projekt 3)

Søren Obed Madsen
Strategier kræver betydelige ressourcer fra en organisation både i udvikling, adoption og implementering. Forskeren, Søren Obed Madsen, vil med denne Ph.d. undersøge strategiers oversættelse på tværs af barrierer i en organisation. Læs mere om: Strategi forankret med mening, motivation og magi (projekt 3)

Effekten af lederuddannelserne på diplomniveau (projekt 4)

Elvi Weinreich
Med henblik på at bidrage til fortsatte forbedringer af uddannelsernes samfundsmæssige og organisatoriske relevans og gyldighed ønskes en iagttagelse og vurdering af, hvordan professionshøjskolerne tilrettelægger og realiserer en praksisnær, skolastisk diplomuddannelse i ledelse, bl.a. med basis i en analyse af dimittendernes og modtagerorganisationernes oplevelse af den praktiske anvendelsesværdi af de tilegnede videnkompetencer. Læs mere om: Effekten af lederuddannelserne på diplomniveau (projekt 4)

Krydspres og Profession og Mening (projekt 5)

Anders Günzel-Jensen
Den offentlige arbejdsplads er udfordret af en række modstridende rationaler, der i disse år forstærkes af økonomisk knaphed overfor stigende krav til velfærd og forandringer i demografien. Læs mere om: Krydspres og Profession og Mening (projekt 5)

Innovation i sundhedsvæsenet (projekt 6)

Karen Ingerslev
Sundhedsvæsenet undergår i disse år omfattende forandringer, som har sat innovation på dagsordenen i organisationerne. Læs mere om: Innovation i sundhedsvæsenet (projekt 6)Sidst opdateret af Tine Thorup 22.02.2011