Print

Karen Ingerslev: Innovation i sundhedsvæsenet (projekt 6)

Sundhedsvæsenet undergår i disse år omfattende forandringer, som har sat innovation på dagsordenen i organisationerne. Innovation er sat på den offentlige dagsorden i håbet om at vi kan skabe bæredygtige løsninger på de komplekse udfordringer, velfærdssamfundet og i særdeleshed sundhedsvæsenet står overfor. Forskningsprojektet undersøger innovation på hospitaler gennem en vekselvirkning mellem litteraturstudier af teorier om innovation og psykologi og feltstudier af innovationsprocesser. Veldokumenterede psykologiske mekanismer som eks. gruppetænkning betyder, at mennesker, grupper og organisationer har tendens til at være sig selv nærmest. Vi kalder ofte dette fokus på vores organisations-interne primære opgave for suboptimering eller silo-tænkning. Innovation på hospitaler udfordrer ideen om en primært indadrettet hovedopgave for en læge eller sygeplejerske, et hospitalsafsnit, en afdeling eller et hospital, når innovationens værdi også vurderes i forhold til den overordnede samfundsmæssige opgave det er at skabe mere sundhed. Projektet udvikler et begreb om grænsekrydsende offentlig innovation og en række organisationspædagogiske strukturer, der understøtter det at krydse grænser. Forsker: Ph.D. stud. cand.psych.aut. Karen Ingerslev Vejleder: Professor Preben Melander, CVL/CBS
Downloads
Projektbeskrivelse Innovation i sundhedsvæsnet
Artikel: Nobel møder Kaizen - En analyse af innovationsprocesser i en hospitalskontekst

Startdato:
01.05.2010

Finansieringsform:
Stipendiat

Finansieret af:
Region Midtjylland og Århus Universitetshospital


Bivejleder(e):
Professor MSO Steen Visholm, Roskilde Universitet & Lektor Claus Elmholdt, Ålborg Universitet


Sidst opdateret af: Tine Thorup 12.12.2012