Print

Anders Günzel-Jensen: Krydspres og Profession og Mening (projekt 5)

Den offentlige arbejdsplads er udfordret af en række modstridende rationaler, der i disse år forstærkes af økonomisk knaphed overfor stigende krav til velfærd og forandringer i demografien. Den offentlige arbejdsplads er udfordret af en række modstridende rationaler, der i disse år forstærkes af økonomisk knaphed overfor stigende krav til velfærd og forandringer i demografien. Således kan man indsnævre lederens udfordringer til tre områder områder, der tilsammen skaber et komplekst krydspres: Forandring i ledelsesideologier, hvor New Public Management og vidensamfundets behov for selvledelse er indre modsætninger
Stadig større organisationer, der skaber større afstand mellem ledere og medarbejdere, og dermed udfordrer fælles meningsdannelse, gensidig anerkendelse og værdibaserede tillidsrelationer.
En ny økonomisk virkelighed, der skaber et konstant behov for forandring og nytænkning samtidig med, at basale værdier og serviceydelser skal fastholdes. Forskeren, Anders F.B. Jensen vil med udgangspunkt i den nuværende Regions organisation, Psykiatri og Social i Region Midt Jylland, forske i formelle Performance management redskaber, der understøtter ansvarlig og innovativ ledelse.

Downloads:

Projektbeskrivelse Krydspres og Profession og Mening
Artikel: Anerkendende lederskab i tanke og handling

Forsker:

cand.mag. i filosofi Anders Günzel-Jensen

Vejledere:

Lektor Morten Raffnsøe-Møller, afdeling for Filosofi, Århus Universitet
Professor Hanne Nørreklit, Erhvervsøkonomisk institut, Aarhus Universitet
Professor Preben Melander, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse ved CBS

Startdato:
01.09.2010

Finansieringsform:
Stipendiat

Finansieret af:
MidtLab, innovationsenhed under koncern HR i Region Midtjylland, med Psykiatri & Social som case i Region MidtjyllandSidst opdateret af: Tine Thorup 10.12.2014