Print

Søren Obed Madsen: Strategi forankret med mening, motivation og magi (projekt 3)

Strategier kræver betydelige ressourcer fra en organisation både i udvikling, adoption og implementering. Forskeren, Søren Obed Madsen, vil med denne Ph.d. undersøge strategiers oversættelse på tværs af barrierer i en organisation. Strategier kræver betydelige ressourcer fra en organisation både i udvikling, adoption og implementering. Derfor må strategier blive forstået – ikke mindst af medarbejderne og deres nærmeste leder - og dermed kunne oversættes fra tanker til forstået handling. En strategi skal give mening og dermed motivere organisationen.Forskeren, Søren Obed Madsen, vil med denne Ph.d. undersøge strategiers oversættelse på tværs af barrierer i en organisation. Han vil gå tæt på funktionsgrænser, politiske kulturer, fagkulturer og organisationens niveauer i øvrigt, og herigennem afdække lederens muligheder for at skabe sammenhæng. Forsker: cand.scient.pol. Søren Obed Madsen Vejledere: Professor Flemming Poulfelt, CBS & Lektor Per Darmer, CBS
Downloads Ph.d. afhandling: Lederen som oversætter
Projektbeskrivelse Strategi med mening
Artikel: En historie om strategi som en virus
Artikel: What you see is what you get
Artikel: Strategi som kolonisering

Finansieringsform:
Stipendiat

Finansieret af:
Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet og Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterSidst opdateret af: Tine Thorup 29.10.2013