Print

Supplerende projekter

Efter at CVL har påbegyndt SLIP er interessen for at iværksætte yderligere forskningsprojekter om fremtidens offentlige ledelse og styring i CVL-regi øget. Der foregår p.t. forsøg og forhandlinger om supplerende projekter på følgende områder:
  • Intelligent risikostyring med forsvaret som case
  • Betydningen af ledelsesgrundlag med forskellige værdisyn
  • Den innovative folkeskole
  • Fremtidens lederuddannelse og lederudvikling tæt på praksis
  • Fremtidens administrative leder i krydspres mellem politik og produktion
  • Fremtidens centraladministrative leder
Henvendelse om projekter på vej rettes til professor Preben Melander på pm.om@cbs.dk eller tlf. 38152902

Fremtidens offentlige lederskab i samspillet mellem diskurser om ledelse, lederudvikling og ledelsespraksis

Christa Breum Amhøj Hvordan kan vi genopfinde den offentlige sektor? Er et centralt spørgsmål som på forskellige måder kommer til udtryk i min forskning af offentlige lederuddannelser, styringsteknologier og HRM strategier...læs mere

I dialog om offentlig styring og ledelse – udviklingslaboratorier på tværs af daginstitutionsområdet

Mie Plotnikof Dette udviklings‐ og forskningsprojekt handler om kvalitetsudvikling af offentlige kerneydelser og det tværorganisatoriske samarbejde herfor samt den politiske og forvaltningsmæssige ledelse og styring heraf. Fokus er på én gang på børns liv og hverdag i daginstitutioner, på pædagogers samt lederes faglighed og professionelle vurderinger, på administratorernes forvaltning heraf, og på lokalpolitikeres indsigt i den virkelighed, de skaber politik om...læs mere

Styring af risiko og rammesætning af muligheder i den offentlige sektor

Ulrik Christiansen The goal of this research project is to do a practice-oriented study of how risk management technologies frame the recognition and actions towards risk and opportunity and how this shapes possible solutions for innovation in the public sector. The project is based on the assumption that the recognition of risk and opportunity is constructed by the interaction between different actors, their rationalities about risk and the local translation of risk management technologies...læs mere


Sidst opdateret af Tine Thorup 14.03.2011