Print

Hvad er FORUM

FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse

Bliv medlem!

Hvad er FORUM?

FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse har eksisteret siden 2008. Det er et upolitisk, åbent og bredt sammensat socialt netværk - en kreativ tænketank, der opsøger og sætter ord på nye ledelsesideer i praksis samt nye ledelsesideologier og styringskoncepter til gavn for sektoren. FORUM er skabt i kølvandet på bl.a. de store offentlige reformer, og tænketankens primære funktion er at sprede viden, skabe åben, faglig debat og sætte udviklingsinitiativer i søen.

Hvorfor FORUM?

Der er i disse år en stigende erkendelse af, at god ledelse bl.a. hænger tæt sammen med de vilkår ledergrupper har. Bedre lederskab er afgørende for den nødvendige involvering og brug af medarbejderressourcerne i det moderne vidensamfund. Kravet om et effektivt og motiverende lederskab i det offentlige er yderligere skærpet pga. den stigende konkurrence om tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraften i de kommende år.

Hvem står bag FORUM?

FORUM er opstået på baggrund af et ønske om at iscenesætte og skabe en kritisk debat om fremtidens offentlige lederskab. Initiativtagerne til FORUM er direktør Henrik Hjortdal (mangeårig chef i Finansministeriet), universitetsdirektør Claus Nielsen fra DTU og professor Preben Melander fra Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS.

Bliv medlem

FORUM afholder hvert år fire ordinære møder på CBS. Her deltager en række centrale aktører fra den offentlige sektor med oplæg og i dialogen. Disse aktører er bl.a. offentlige topchefer, institutionschefer, ledende medarbejdere fra KL og Danske Regioner samt førende konsulenthuse, uddannelsesudbydere og forskere m.fl. Udover de ordinære møder holdes særarrangementer i form af en årlig konference samt arrangementer i samarbejde med større offentlige arbejdspladser, udannelseshuse eller interessorganisationer. Udover oplæg og dialog indebærer alle møderne gode rammer for networking. Et FORUM-medlemskab koster kr. 900,- for 12 måneder, hvor du får nyhedsmails samt gratis deltagelse ved årets fire ordinære møder. Du kan tilmelde dig FORUMs nyhedsbrev og modtage nyhedsmails om arrangementer, debatmøder og andre relevante oplysninger vedr. FORUM. Gå til FORUMs hjemmeside FORSTYR.dk hvor du kan læse mere om dette års arrangementer. For yderligere information skriv til hko.om@cbs.dk eller ring på tlf. 38 15 29 06.


Sidst opdateret af: Tine Thorup 30.01.2012