Print

Lederskabshøringen

bidragssiderne kan du læse de mange bidrag som indgår i Preben Melanders bog Lederskabsreformationen i deres fulde længde. Du kan også downloade dagens presentationer. De fem spørgsmål som som bidragyderne blev bedt om reflekterer over er: Spørgsmål 1: Hvor ser du de største udfordringer, muligheder og barrierer for fremover at forny og realisere den offentlige sektors værdiskabelse og fornyelse? Spørgsmål 2: Hvorvidt vil et alternativt offentligt lederskab kunne bidrage til at styrke samfundets værdiskabelse og velfærd? Spørgsmål 3: Hvor ser du de største problemer for denne kompetenceudvikling? Hvilke grundlæggende principper (idealer, dyder, paradigmer, rationaler etc.) ser du som de bærende ideer for udviklingen af det offentlige lederskab? ( Her sondres mellem ledelse på det politiske, administrative og faglige niveau ). Spørgsmål 4: Hvis de grundlæggende principper jf. spm. 3 skal realiseres, hvem har så magten, kompetencerne og ressourcerne til at skabe og iscenesætte de nødvendige forandringer? Spørgsmål 5: Yderligere ideer?
Kommentarer til bidragene, svar eller reflektioner over spørgsmålene kan skrives under hvert bidrag.


Sidst opdateret af: Tine Thorup 22.03.2013