Print

Links

CBS Public Her kan du følge med i CBS’ forsknings-, uddannelses- og partnerskabsaktiviteter inden for offentlig ledelse

Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse driver erhvervsrettet anvendelsesorienteret forskning i tæt samspil og partnerskab med såvel private som offentlige virksomheder. CVL er et center på Copenhagen Business School

Den offentlige sektor.dk Et privat initiativ - for verden bedste offentlige sektor!

Kvalitetsreformen I 2006-7 arbejdede regeringen med udformning af Kvalitetsreformen. Målet var at skabe bedre velfærd og større arbejdsglæde i den offentlige sektor. Planen blev offentliggjort august 2007. Finansministeriet har ansvar for opfølgningen, som SLIP er en del af.

Lederweb Væksthus for ledelse

Midtlab.dk MidtLab er Region Midtjyllands katalysator for innovation. Vi er med til at udvikle den offentlige sektor gennem løsninger, som kommer borgerne til gavn og sikrer den bedste brug af de ressourcer, der er til rådighed.

Videncenter for Velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse formidler viden og støtter projekter, der udvikler ny tænkning og nye metoder til at lede i det offentlige. Personalestyrelsen, Finansministeriet

Magasinet Offentlig Ledelse Bladet og udgives i samarbejde mellem Chefgruppen i HK/Kommuna,l Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening og Socialpædagogerne


Sidst opdateret af: Tine Thorup 26.07.2011