Print

Om SLIP

SLIP er forankret i en serie Ph.d.-projekter, hvis erfaringer og resultater mødes i et visionært paraplyprojekt, som skal søge at uddrage den røde tråd i Ph.d.-forskningen. Vores individuelle og samlede forskning skal undervejs præsenteres og resultater afprøves i åbne netværk og arrangementer. Programmet lægger betydelig fokus på en åbenhed, der inddrager og involverer aktører fra hele den offentlige sektor. Alle Ph.d.-projekterne har direkte adgang til de offentlige arbejdspladser, deres projekter berører. Der er også til hver Ph.d knyttet en gruppe af medforskere og eksperter, som bidrager med viden og udfordringer. Endvidere deltager Ph.d'erne i dialogen i FORUM for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring, hvor tværgående problemstillinger tages op. Endelig er etableret en referencegruppe bestående af førende forskere fra ind- og udland, som fungerer som samlende overbygning til forskningsprogrammet. Dermed følger programmet en linie, hvor hver enkelt Ph.d.-projekt skal have sin egen unikke plan, tese og linie, men løbende vil blive udfordret på perspektiver og delresultater i relation til det samlede programs analyser og resultater. Samlet set skal SLIP-programmet – udover Ph.d.-projekterne - i 2014 resultere i udgivelsen af en banebrydende, international publikation, der skal perspektivere de skabte resultater fra den samlede forskning i programmets forløb. De enkelte delprojekter i programmet er vidt forskellige og vil derfor forventeligt også resultere i meget forskelligartede udsagn om fremtidens offentlige lederskab. For programmet i sin helhed bliver den helt store udfordring at bringe hvert enkelt delprojekt ind i en samlet nytænkning omkring offentligt lederskab og styring.

Downloads

Programhåndbog (Faglig) 25feb2011
Finansministeriets opslag 01 sep 2009


Sidst opdateret af: Tine Thorup 16.03.2011