Print

Udbredelsen

Nye debatindlæg om fremtidens samfundslederskab i Økonomistyring og Informatik
Artikler som videreudvikler lederskabsreformationens ideer
http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/institut-produktion-erhvervsoekonomi/center-virksomhedsudvikling-ledelse-cvl/nyheder/nye-debatindlaeg-fremtidens-samfundslederskab-oekonomistyring-informatik
Lederskabsreformationens udfordring til demokratiet
Artikel bragt for mediehuset denoffentlige.dk
http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/institut-produktion-erhvervsoekonomi/center-virksomhedsudvikling-ledelse-cvl/nyheder/nye-debatindlaeg-fremtidens-samfundslederskab-oekonomistyring-informatik
Professor på barrikaderne
Interview for mediehuset denoffentlige.dk
http://www.denoffentlige.dk/professor-paa-barrikaderne
Publicering af udvalgte høringssvar på denoffentlige.dk
www.denoffentlige.dk
Lederskabsreformationen
Bogomtale
Lederweb.dk
http://www.lederweb.dk/Strategi/Organisationsudvikling/Bog/97709/Lederskabsreformationen---Kampen-for-et-demokratisk-samfund-som-modspil-til-det-globale-imperium
Lederskabsreformationen – En faglig debat for en bedre samfundsledelse
7. sep. 2012
Dansk Magisterforening
http://www.dm.dk/FaglighedOgViden/AdmOrgPol/Artikler/Lederskabsreformationen.aspx
Lederskabsreformation skal skabe engagement og nytænkning i det offentlig
Af Claus Rosenkrantz Hansen | 17. aug. 2012
CBS Insights
http://www.cbs.dk/Micro/Insights-newsletter/Insights/Lederskabsreformation-skal-skabe-engagement-og-nytaenkning-i-det-offentlige
Så er det reformationstid
BUPL
http://www.bupl.dk/ledelse/nyt_om_ledelse/saa_er_det_reformationstid_igen?OpenDocument
Melanders mission: En reformation
Interview | Juni 2012
Ledetråden Nr. 2
http://www.bupl.dk/publikationer/fagbladet_ledetraaden/2012/lederne_i_klemme?opendocument
Lederskabsreformationen
Bogomtale
DJØF forlag
http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757428409
’Åh, den kære lille regel!’
Af: DAVID REHLING |31. maj 2012
Information
http://www.information.dk/302360
Folkebevægelse for bedre samfundsledelse
af Mikael Lindholm | FRE 25. MAJ 2012
Den offentlige sektor
http://www.denoffentligesektor.dk/nyheder/folkebevaegelse-bedre-samfundsledelse
Lederskabsreformationen
Af James Høpner | 17. aug. 2012
DJØF bladet | Nr. 12
http://aparte.ipapercms.dk/Djoefbladet/2012/12/?Page=46

Sidst opdateret af Tine Thorup 06.11.2013