Folkebevægelsen for bedre samfundsledelse

06.06.2012
Dansk samfundsledelse skal fornys. Dagens bureaukratiske regelstyring kvæler den nytænkning og det engagement, som kan udvikle og effektivisere den offentlige sektor. Magten skal tilbage til lokale praktikere fra statens bureaukrater. Det er budskabet i bogen ”Lederskabsreformationen”, som professor Preben Melander på CBS har skrevet med bidrag fra en lang række topledere og tænkere. Ambitionen er at kickstarte en folkebevægelse, og du kan melde dig under fanerne i denne debat- og netværksgruppe. Læs hele indlægget: http://www.denoffentligesektor.dk/nyheder/folkebevaegelse-bedre-samfundsledelse


Sidst opdateret af: Tine Thorup 07.06.2012