Ny artikel af Torben Beck Jørgensen

15.05.2015
I "Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske fordring" tager Torben B. Jørgensen følgende hovedpunkter op: Hvilke opfattelser af menneskets natur kan komme på tale? Hvilken opfattelse eller opfattelser synes at være dominerende i dag? Hvorledes forholder forskellige opfattelser sig til hinanden? Hvorledes er en etisk fordring knyttet til forskellige menneskeopfattelser? Læs hele artiklen her:
Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske fordringSidst opdateret af: Louise Svarrer 15.05.2015