Rasmus Koss Hartmanns PhD-forsvar

17.09.2014
Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) har som led i SLIP-programmet (Strategic Leadership Research in Public Sector) gennemført en lang række forskningsprojekter delvist finansieret af Kvalitetsreformmidlerne på Finansloven. Det andet ud af en kerne på 6 delprojekter er nu indstillet til forsvar. Projektet har titlen: User innovation inside government - Towards a critically performative foundation for inquiry. Afhandlingen er udarbejdet af cand.merc. Rasmus Koss Hartmann, CVL. Det er en fornøjelse for os hermed at invitere til Rasmus’ ph.d. forsvar. Det foregår torsdag den 2. oktober kl. 12.00-14.00 i SPs08 Nykredit Aud., Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Efter forsvaret vil der være en reception i “Rotunden“ 2. sal, Solbjerg Plads 3. Projektet har studeret styringsinnovation indenfor den offentlige sektor ud fra et brugerinnovationsperspektiv og en normativitet om critical performativity. Dets empiriske genstand er Styringslaboratorier: en form for innovationsproces rettet mod udvikling af styringsinnovation (dvs. administrativ innovation, der anvendes til styring af offentlige organisationer) gennem samarbejde mellem styrende og styrede. Denne særlige form for innovationsproces har været genstand for betydelig debat i Danmark og er blevet foreslået som en vej frem mod offentlig modernisering efter New Public Management, jf. bl.a. ”Tillidsreformen”. Som fænomen er laboratorier dog underspecificerede. Mens laboratorier tilskrives et potentiale, er det uklart, hvad dette potentiale er og hvad det er ved laboratorier, der gør dette potentiale til et sandsynligt udfald. Vi har kun vage forestillinger om, hvad der bliver gjort, når folk laver styringslaboratorier. Af hensyn til den praktiske del af arrangementet beder vi venligst om tilmelding. Tilmelding til arrangementet bedes ske til CVL på mail cvl@cbs.dk eller telefonisk på 38 15 29 06 senest mandag den 29. september. Du kan læse mere om ph.d.-projektets indhold på invitationen nedenfor samt på SLIP's hjemmeside http://slip.cbs.dk/fol/nyheder/rasmus_koss_hartmanns_phd_forsvar


Sidst opdateret af: Carl Stefan Roth-Kirkegaard 21.09.2014