SLIP-konferencen

15.01.2013
Preben Melander indledete dage med en tour de force, som prøver at give en oversigt, hvor alle elementerne sammenfattes ind i et skema, som giver et overblik over kakofonien, og en bedre forståelse for værdiforvirringen. Klaus Majgård pegede på tre aktuelle styringspolitiske strømninger:
  • budget fundamentalisme - fx Finansministeriet
  • hierarkisk effektstyring - fx Beskæftigelsesministeriet
  • netværksorienteret effektstyring - fx Undervinsingsministeriet
Uanset styringsvalg er de fælles rammevilkår: Økonomisk krise og pengeknaphed og behovet for gen- og nytænkning af offentlige serviceydelser.
Majgård så herpå hvordan man kan "styre" denne udvikling og pegede på fire vigtige tilgange, som bør supplere og understæøtte hinanden:
  • grundfjeldet af juridiske og fagprofessionelle værdier
  • det Neo Weberianske program, hvor bureaukkratiet moderniseres
  • metastyring, hvor refleksion og kritisk tilgang anvendes og endelig
  • transformativ styring, hvor de kendte vrammer sprænges fuldstændig - og nye ukendte styringsformer indtræffer, emergerer eller fremeksperimenteres
Majgårds konkklusion var, at den kompleksitste, som dette indebære skal reduceres igen - og konkklusuionerne gøres instrumentelle og handleorienterede for de forskellige aktærer. Man skal kunne komme fra de højere luftlag ned idet disse skal defineres lokalt. Dette vil kvalificere deltagerrollen og den rationelle styring skal ske ii forståelse for disse paradokser af gensidig afhængighed, som de forskellige styringsparadigmer repræsenterer. Ole Thyssen anfægtede en række af Majgpård implicitte præmisser:
Når forskellige rationaliteter støder sammen ( og er der overhovedet er der en overfornuft ?) er der beslutningen til at skære igennem. Rationalitetsbegrebet er utilstrækkelig - her der ledelsen til at kompensere på den manglende rationalitet. Den uforudsigelige
nødvendighed må udvikles - fokus på evolutionens uforudsigelighed. Og pligten til at lederen skærer igennem - uanset dialogen værdi og uanset kompleksitet. Det er afgørende at begribe rationalitetens begrænsning
Christa Amhøj tegnede et villede af heklt hye krav til ledelse og lederskab i dette lys:
Det fremtidsparate lederskab er en ny ledertype - ikke alt kan forudsiges, fokus på det lange nu, udvikle evnen ikke til at forudsige og planlægge og styre alt, men at kunne orientere sig og beslutte under hastigt skiftende vilkår. Amhøj gav et spændende, visionært og fremmed syn på en ny ledelsespraksis og udvikling af velfærden. Hendes projekt er under udfoldning men må ses som den nye inspiration, men som bygges ovenpå de mange ledelsesmæssige arkæologiske lag af ledelsesværdier og - praksis, som vil forsøge at reducere den nye ledelsestænkning.
Dagen gav et billede af nye ledelses- og styrings tendenser men også afspejling af en overgangstid - gav mening og bedre forståelse, men ikke mindst et grundlag for den nødvendige debat blandt os fagfolk- nu mangler vi bare at få toplederne fra staten og hele den politiske sfære med. Se slides fra oplæggene på forstyr.dk


Sidst opdateret af: Tine Thorup 28.01.2013