Strategi som virus!

03.11.2012
Med udgangspunkt i virusteori foreslår artiklen at udvikle en analyseramme, der definerer strategi, som en virus der trænger ind i den organisatoriske organisme. Formålet er at åbne op for en mere nuanceret diskussion og forståelse af, hvordan en strategi påvirker organisationer, herunder især strategiers negative effekter.Artiklen kommer med en række eksempler på, hvordan strategi som en virusspredes og påvirker sin vært.

Søren Obed Madsen: En historie om strategi som en virus. Økonomistyring & Informatik – 28. årgang 2012/2013 nr. 1
Download artiklen: En historie om strategi som en virus


Sidst opdateret af: Tine Thorup 03.01.2013