Print

Om forskerne

Anders FB Jensen

Delprojekt 5: Krydspres, profession og mening på fremtidens offentlige arbejdspladser

Betina Wolfgang Rennison

Christa Breum Amhøj

Fremtidens offentlige lederskab i samspillet mellem diskurser om ledelse, lederudvikling og ledelsespraksis

Elvi Weinreich

Delprojekt 4: Effekten af lederuddannelserne på diplomniveau

Karen Ingerslev

Delprojekt 6: Innovation på hospitaler

Mia Rosa Koss Hartmann

Politiinnovation - Innovation som taktiske processer inden for strategisk rum i dansk politi.

Mie Plotnikof

I dialog om offentlig styring og ledelse – udviklingslaboratorier på tværs af daginstitutionsområdet

Poula Helth

Preben Melander

Rasmus Koss Rasmussen

Delprojekt 1: Metalaboratoriet – Et alternativt paradigme

Søren Obed Madsen

Delprojekt 3: Strategi forankret med mening, motivation og magi

Ulrik Christiansen

Styring af risiko og rammesætning af muligheder i den offentlige sektor: Et multilevel longitudinalt case studie af den praktiske dynamik i risikostyringsteknologier

Sidst opdateret af: Tine Thorup 19.06.2013