Print

Betina Wolfgang Rennison

Uddannelse

Ph.D., Cand.scient.adm.

Erhvervserfaring - bl.a.

Lektor, CBS, Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (SLIP-programmet) Selvstændig ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder, Rennison Research Lektor (tidl. adjunkt fra 1999), CBS, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, primært MPA og MPG

Udvalgte arbejder

Knæk Kønnets Koder – Kvinder i ledelse, Gyldendal Business (deadline november 2011, udgivelse 8. marts 2012) Ledelsens genealogi, Samfundslitteratur (udgivet januar 2011) Kampen om integrationen, Hans Reitzels Forlag (udgivet november 2009) Forskningsprojekt Mangfoldighedens mangfoldighed, under MIKS projektet, for Personalestyrelsen, Kommunernes Landsforening og Integrationsministeriet (publiceret november 2008).
Betina Wolfgang Rennison Tlf.: +45 3815 2906 rennisonresearch@gmail.comSidst opdateret af: Tine Thorup 30.11.2011