Print

Mie Plotnikof

foto Mie Plotnikof

Uddannelse

Cand.mag. pædagogik og psykologi fra Københavns Universitet

Erhvervserfaring - bl.a.

Ekstern lektor i "Udvikling og læring" ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet. Følgeforsker i udviklings- og forskningsprojektet "Aktionslæring i Dagtilbud" af KLEO & Ambios for BUPL. Projektmedarbejder på "Det lærende Patientforløb" i Udviklingsafdelingen, Glostrup Hospital.

Udvalgte publikationer

Koefoed-Nordentoft, Janne Olsson, Trine Pedersen, Hans-Henrik Grieger og Mie Plotnikof: Aktionslæring i dagtilbud - forskningsrapport, KLEO og Ambios, BUPL, 2009. Holtzmann, Jette, Jette Hovedskov, Torben Sejr & Mie Plotnikof: Det lærende patientforløb – et interventions- og udviklingsprojekt. Udviklingsafdelingen, Glostrup Hospital, 2006. Se profil på www.cbs.dk
Mie Plotnikof Tlf.: +45 3815 2364 mp.om@cbs.dk

Præsentation

Mie Plotnikof er cand.mag. i pædagogik og psykologi fra Københavns Universitet. Mie har arbejdet som ekstern lektor i pædagogisk psykologi ved Afdeling for Pædagogik, Københavns Universitet, samt udviklingskonsulent/aktionsforskning indenfor personale-, leder- og professionsudvikling. Hendes vidensfelt er bredt som følge af deltagelse i forskelligartede arbejdskontekster, hendes kompetencer som facilitator, underviser og proceskonsulent er rutinerede, og hun har erfaring med at udføre og kvalitetssikre forskningsbaserede udviklingsprojekter og undersøgelser. Igennem hendes akademiske arbejde og konsulentvirke har hun beskæftiget sig med komplekse sociale arbejdsrelationer og tematikker indenfor nutidens arbejdsliv såsom psykisk arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og praksislæring. Hun har i den forbindelse arbejdet med forskellige problemstillinger, opgaver, projektformer, formidlingskrav, metoder og samarbejdspartnere – og går derfor til arbejdet med en respekt og forståelse for nuancer og kompleksitetsgrader af dagligdagens praksisser. I et nyt forskningsprogram undersøges muligheden for at bygge bro mellem børneperspektiveret pædagogisk praksis og fremtidens offentlige lederskab indenfor dagtilbudsområdet igennem såkaldte ”laboratorier”. Her regerer andre regler - børn, forældre, pædagoger, ledere, forvaltningsfolk, politikere og forskere eksperimenterer i fællesskab med bl.a. leg som redskab: leg mellem børn og voksne, leg mellem forskellige voksne - pædagoger som politikere, leg med virkeligheden og leg med de forståelser af børns udvikling og læring, der gør sig gældende. Tanken er, at der i de mangfoldige møder mellem aktørerne kan skabes nye former for faglige dialoger om børns udvikling og læring, og dermed ny viden om hvordan området kan ledes og der kan arbejdes hermed, samt måles, evalueres og dokumenteres effekter heraf. Programmet gennemføres af forskere fra Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse, CBS, og Institut for Psykologi, KU, i samarbejde med udvalgte dagtilbud, forvaltninger og politikere i to sjællandske kommuner over en periode på 2½ år. Projektet er primært finansieret af BUPLs forskningsfond, men indgår i en større strategisk satsning på forskning om fremtidens offentlige lederskab fra regeringens side.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 19.06.2013