Print

Poula Helth

foto poula helth
Foto: Lizette Kabré

Uddannelse

Cand. scient. adm. fra Roskilde Universitetscenter

Erhvervserfaring - bl.a.

Ledelseskonsulent, PHR Ledelse Aps Ekstern lektor, University College, Ingeniørhøjskolen i København Konsulent, Kommunernes Landsforening Chefkonsulent, KPMG & Lisberg Management (medlem af europæisk netværk af konsulenter i den offentlige sektor)

Udvalgte publikationer

Ledelse og læring i praksis (red.), Samfundslitteratur, 2011 Læring i praksis kræver ledelse, Ledelse i dag, maj 2011 Smukke idealer og krasse realiteter, Gyldendal Business, 2011 Læs Poula Helths oplæg til nyt forskningsprojekt:
Læring i praksis – vejen til bedre lederskab ” – et nyt forskningsprojekt på CVL

Se profil på www.cbs.dk
Poula Helth Tlf.: +45 38152906 ph@poulahelth.dk

Præsentation

Poula Helth er uddannet cand.scient. adm. Har efter afsluttet kandidatuddannelse bl.a. arbejdet som fuldmægtig i arbejdsministeriets departement og været ansat som forskningsstipendiat på RUC. Hun har gennem en årrække været selvstændig konsulent og tidligere været ansat som konsulent i Kommunernes Landsforening, Lisberg Management/KPMG og Rambøll Management, hvor hun har stået for en række større evalueringer og forandringsprocesser i den offentlige sektor. Poula gennem de seneste 10 år haft fokus på udvikling af det personlige lederskab i teori og praksis og har bl.a. skrevet en række bøger om lederskab. Desuden har Poula gennem 10 år været ekstern lektor i diplomuddannelse i ledelse på DTU Diplom (tidligere IHK) bl.a. med undervisning på DJØF’s lederuddannelse; har desuden undervist på MPG/CBS i det personlige lederskab og i kommunikation og ledelse. Er medlem af det samfundsvidenskabelige censorkorps på CBS og RUC og censorkorpset for diplomuddannelse i ledelse. Har siden 2011 været tilknyttet SLIP projekt II og har deltaget i forskningsprojektet ”New movements – new responsive welfare management”, i samarbejde med seniorforsker Ph.d. Christa Amhøj. Poula er i perioden juni 2013 – juni 2016 Ph.d. stipendiat på projektet ”Læring i praksis – vejen til bedre lederskab”, som er forankret på CVL. Poula’s bøger omfatter bl.a. ”Når ledelse lykkes” 1996, ”Ledelse med ny løn”, 1998, ”Lederskabelse – det personlige lederskab”, 2006, 2009 og 2013, ”Menneske og leder” sammen med Ole Fogh Kirkeby, 2007, ”Den nødvendige samtale i arbejdslivet” sammen med Hans Jørn Filges, Dansk Psykologisk Forlag 2008, ”Ledelse og læring i praksis”, 2011, ”Smukke idealer og krasse realiteter”, 2011 og ”At tale med omtanke” 2013.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 19.06.2013