Print

Søren Obed Madsen

SOM portræt1 465x150px

Mit forskningsområde er de mange aspekter af arbejde med strategi, herunder hvad ledere gør med strategien, når den er vedtaget. Generelt interesserer jeg mig for, hvordan ledere lokalt anvender styringsværktøjer. For tiden er jeg optaget af , hvilke konsekvenser det har for ledernes handlemuligheder, når de definerer strategi på bestemte måder som fx en plan eller som en proces.

Uddannelse

Cand.scient pol. fra Københans Universitet

Erhvervserfaring - bl.a.

Advice Analyse, PLS, ASE, Strategos

Udvalgte arbejder

Lederen som oversætter, Et oversættelsesteoretisk perspektiv på strategisk arbejde, Ph.d. afhandling, CBS - OpenArchive, 2013 En historie om strategi som en virus, Økonomistyring & Informatik 18 – 28. årgang 20121/2013 nr. 1, 13-31 Strategi som kolonisering – rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?, Økonomistyring & Informatik, 27. årgang 2011/2012 nr. 6, 669-701 The Flipsides of Strategy, Paper at the XVI Annual Conference of the International Research Society for Public Management (IRSPM): "Contradictions in Public Management. Managing in volatile times", Rom, 12. april, 2012. What you see is what you get - et bud på et oversættelsesteoretisk ordforråd i strategisk arbejde, Økonomistyring & Informatik, Vol. 27, nr. 3, 2011 Den flerdimensionelle strategi – et studie af, hvordan ledere i praksis anvender strategi, Paper til Det Danske Ledelsesakademis 2011 konference, Copenhagen Business School 
5.-6. december 2011 Forankring af strategier i forskellige organisationer : Kan offentlige og private organisationer lære af hinanden?. Økonomistyring & Informatik. Vol. 24, nr. 6, 2009.

Særlige interesseområder

plan, proces, strategi, styringsværktøjer, handlemuligheder
Søren Obed Madsen Tlf.: +45 38152975 som.om@cbs.dk


Sidst opdateret af: Tine Thorup 29.10.2013