Print

Historik

I marts 2007 satte otte tidligere medarbejdere fra Finansministeriet en gryde i kog på lederkøkkenets komfur. Under overskriften ”Tilgiv os, vi vidste ikke, hvad vi gjorde” skrev gruppen en opsigtsvækkende kronik i Politiken, og iværksatte dermed et opgør med ledelsesfilosofien New Public Management (NPM). Gennem to årtier havde NPM vokset sig stadig stærkere som ledelsesideal i den offentlige sektor, og resultatet var nu - ifølge skribenterne - overstyring og bureaukratisering. Det var på tide med nytænkning af de offentlige styringsparadigmer, erklærede skribenterne. Kronikken blev bemærket og en debat i og omkring den offentlige sektor kickstartet.

Et møde bliver til et netværk

På Howitzvej på Frederiksberg sad professor Preben Melander, der havde etableret Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL) i 1996 i regi af CBS. Han havde i årevis forsket i ledelseskoncepters praktiske betydning og effekt. Han læste kronikken i Politiken og så konturerne til noget nyt og spændende. Skribenterne bag kronikken – Jes Gjørup, Henrik Hjortdal, Tommy Jensen, Leon Lerborg, Claus Nielsen, Niels Refslund, Jakob Suppli og Jasper Steen Winkel - blev inviteret til et møde på CVL, og i samarbejde indledte man etableringen af et nyt netværk af offentlige ledere, FORUM, der hurtigt blev referencenetværk for debatten om fremtidens offentlige ledelse og styring.

Kvalitetsreformen

Samme år spillede regeringen ud med sin Kvalitetsreform, der skulle genskabe den offentlige sektor med vægt på nye velfærdsløsninger, øget kvalitet i velfærdsproduktion og et opgør med bureaukratisering og fokus på mere effektivitet. Debatten om den offentlige sektors fremtid – herunder ledelse og styring – var forbi sit ”point of no return”, og da Folketinget vedtog Finansloven for 2009 blev der afsat 10 millioner kroner til et "strategisk forskningsprogram vedrørende Fremtidens lederskab inden for den offentlige sektor” (Finansloven 2009).

En ny dagsorden på vej

CVL og det nye netværk FORUM påbegyndte opbygningen af et hold, der kunne byde på regeringens forskningsprogram. En række faglige og offentlige organisationer blev kontaktet samtidig med, at FORUM formede de udfordringer, som den offentlige sektors ledere står med i dag og i fremtiden. Programmet blev opslået (udbudt) af Finansministeriet i juni 2009 med følgende strategiske indsatsområder:
  • Fremtidens medarbejdere og arbejdspladser – hvilken type leder bliver efterspurgt?
  • Fremtidens organisationer og organisationsformer – hvilke nye krav stiller det til lederne?
  • Effektiv kompetenceudvikling – hvordan efteruddanner vi bedst vores ledere?
  • Fremtidens styringsformer – hvilken betydning har det for lederrollen?

En vision bliver til

På CVL samlede professor Preben Melander nu en styregruppe, der gik i gang med at konkretisere et ambitiøst forskningsprojekt og forfatte ansøgningen til Finansministeriet. Sammen med Henrik Hjortdal, Klaus Majgård, Christian S. Nissen, Claus Nielsen og Henrik Bendix og med en lang række offentlige ledere og organisationer på sidelinien blev opfattelser, fordomme, perspektiver, konkret viden og forskning, internationale tendenser og meget mere gennemdiskuteret og analyseret med henblik på at skabe et ambitiøst og visionært program. Med professor Preben Melander i spidsen satte gruppen bag ansøgningen sig for at skabe et forskningsprogram, der både i sin forskning, sin formidling og sin nytænkning kunne blive dynamoen bag fremtidens lederskabsreformation.

Fra 10 til 30 mio.

Hurtigt voksede gruppen af interessenter bag programmet, og snart var forskere, forskningscentre, ledere og organisationer koblet på projektet. Da ansøgningen blev sendt til Finansministeriet havde CVL involveret et tværfagligt forskernetværk fra AKF, AU, AUC, CBS, DPU, KU, RUC, SDU. Programmets er i praksis sikret gennem en række samarbejdsrelationer og partnerskaber med videnbrugere, som har rollen som medforskere, sponsorer og medejere af de enkelte projekter. Partnerne er her de 8 professionshøjskoler, en række ministerier, regioner og kommuner, samt de faglige organisationer BUPL, FTF og HK. CBS har tilmed sørget for en betydelig medfinansiering af programmet. Da CVLs ansøgning til Finansministeriets pulje på 10 millioner blev fremsendt, var den suppleret af yderligere 18 millioner kroner til forskningsprogrammet fra partnere på det samlede program og de enkelte forskningsprojekter. Efterfølgende er programmets økonomiske ramme vokset med yderligere 4 millioner, så SLIP i dag er et forskningsprogram med budgetramme på over 30 millioner kroner over fire år. Programmets omfang er under fortsat vækst. Den 11. januar 2010 valgte den af Finansministeriet nedsatte tværoffentlig styregruppe CVL/CBS til at realisere forskningsoplægget.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 15.02.2011