Print

Lederskabsreformationen

Programmets mission er at skabe grundlaget for en gennemgribende ”lederskabsreformation” i det danske samfund. Set i lyset af og på trods af de kritiske sociale, politiske og kulturelle udviklingstrends (globaliseringen, viden- og risikosamfundets kompleksitet, de sociale mediers forandringskraft, autoriteternes forfald etc.) er det programmets mission at udvikle ideer om det mobiliserende, medierende og autentiske lederskab. Et lederskab, der på tværs af niveauer og kulturskel sætter mennesker, organisationer og samfund i stand til at forny, styrke og forankre en fremtidig sammenhængende, responsiv og bæredygtig kultur, der fokuserer på menneskers livskvalitet, kreativitet, empati og værdiskabelse som den væsentligste drivkraft. Det vil ikke være en top-down reform i traditionel forstand med nye strukturer, store politiske visioner, smukke symboler og masser af spin. Lederskabsreformationen ses som en kulturel bevægelse, der bygger på en vedvarende emergerende og ekspansiv samspils-, udviklings- og dannelsesproces, som spredes successivt som ringe i vandet. Lederskabsreformationer vil altid opstå i en eller anden form i et samfund under dramatisk forandring og i kulturel krise. Det har vi set før i Danmarkshistorien (f.eks. 1813, 1864, 1929, 1973 etc.). Ofte vil et politisk system reagere umiddelbart på krisens økonomiske og deraf følgende sociale konsekvenser. Det sker også i 2008 og fremefter i form af partielle reformer. Men politik kan ikke skabe en ny kultur. Derimod gælder det omvendt: At kultur kan producere en ny politisk virkelighed. Det relevante forskningsspørgsmål vil her være, hvorfra transformationen får sine ideer, visioner, drivkræfter, innovationsenergier og handlepotentialer og på denne måde lader sig mobilisere, udbrede og reproducere i det sociale fællesskab. I hvilken grad vil det danske samfund være i stand til at optage, mobilisere og omsætte denne energi og skabe sig fremtidens unikke bæredygtige eksistensgrundlag og livsverden? Programmet vil her bygge videre på og forholde sig til nyere internationale studier og kulturelle trends, der italesætter fremtidens samfundsudvikling og en række nye lederskabsideers udfoldelse (f.eks. deliberative governance, social responsibility, sustainable leadership, resonant leadership, dilemma leadership etc.). Selvom programmet kun har en levetid på fem år, skal dets værdiskabelse og effekter kunne ses i et langsigtet emergerende perspektiv.

Sidst opdateret af: Tine Thorup 15.03.2011