Print

Programledelse

SLIP har til huse på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse (CVL), der blev etableret af professor Preben Melander i regi af CBS i 1996. Herfra organiseres programmets omfattende forskning med en programledelse bestående af:

Henrik W. Bendix

Ph.d., Cand.scient.pol. Leder af Region Midtjyllands innovationscenter Midtlab // e-mail: henrik.bendix@midtlab.dk

Lars Goldschmidt

Ph.d., (tidl. Direktør, DI). Adjungeret professor på CVL, CBS // e-mail: lg.om@cbs.dk

Henrik Hjortdal

Cand.scient.pol. SLIP Projektleder - ansvarlig for formidling og partnerskaber // e-mail: hhj.om@cbs.dk

Klaus Majgaard

(Tidl. Kommunaldirektør Furesø kommune), Adj. professor, CVL/CBS // e-mail: kma.om@cbs.dk

Preben Melander

Professor, centerdirektør, CVL/CBS. SLIP Forsknings- & Bevillingsansvarlig // e-mail: pm.om@cbs.dk

Claus Nielsen

Cand.scient.pol. Universitetsdirektør DTU // e-mail: clausn2000@hotmail.com

Christian S. Nissen

Cand.scient.pol. Rådgiver & forfatter. Adj. professor på CVL, CBS // e-mail: csn@christiannissen.com

Sidst opdateret af: Administrator User 31.08.2015