Print

Partnere & medforskere

Medforskere og sparringspartnere

Programmets medforskere er forskere og videnrådgivere indenfor ledelse, organisation og styring har givet tilsagn om at medvirke i dialog om og kvalificering af de enkelte delprojekter undervejs i programperioden. Det drejer sig om følgende:

Projekt 1 - Metalaboratoriet

Claus Have, Dacapo Teatret; Klaus Majgård, Odense Kommune; Niels Thyge Thygesen, CBS; Mia Plotnikoff, CBS; Pernille Hviid, KU; Chr. Bason, Mindlab; Henrik Hjortdal, CBS

Projekt 2 - Lederskabsdiskursen og dens sociale betydninger

Jørgen Danelund, Metropol; Leon Lerborg, Metropol

Projekt 3 - Strategi forankret med mening, motivation og magi

Christian S. Nissen, CBS; Fl. Poulfelt, CBS; Karsten Vrangbæk, AKF; Mark Holst Mikkelsen, Strategos; Kurt Klaudi Klausen, SDU

Projekt 4 - Effekten af lederuddannelserne

Kathrin Hjort, SDU; Ole Hinz, CBS; Camilla Sløk, CBS; Peter Ulholm, UCC

Projekt 5 - Anerkendelse og krydspres

Morten Raffnsøe, ÅU; Hanne Nørreklit, ÅU; Gert Pilgaard Christensen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland; Per Bo Nørgaard Andersen, Koncern HR, OLP

Projekt 6 - Innovationsprocesser i sundhedsvæsenet

Henrik Bendix, MidtLab; Kirsten Bruun, Århus Universitetshospital, Steen Visholm, Roskilde Universitet

Partnere & sponsorer

Partnere og sponsorer er de projektejere, som sammen med Finansministeriets og CBSs medfinansiering og sociale kapital gør det muligt, at skabe de resourcemæssige, sociale og praksisnære rammer for 6 de Ph.d.-projekter. Partnerne stiller empiri til rådighed i den forstand, at de har anbefalet deres institutioner, ledere og medarbejdere (eller medlemmer) at medvirke i forskningsprojekterne, stå til rådighed for forskerne eller udfordre disse med praksisnære problemstillinger. SLIP’s partnere er følgende:

Projekt 1 - Metalaboratoriet

BUPLs Forskningsfond, FTF, Frederikssund Kommune, Ballerup Kommune

Projekt 2 - Lederskabsdiskursen og dens sociale betydninger

Professionshøjskolerne Metropol, UCC, VIA, UCN, UCSyd, UCSjælland, UCL, Erhvervsakademiet CBA samt HK, LO og FTF

Projekt 3 - Strategi forankret med mening, motivation og magi

Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Skatteministeriet

Projekt 4 - Effekten af lederuddannelser

Professionshøjskolerne Metropol, UCC, VIA, UCN, UCSyd, UCSjælland, UCL, Erhvervsakademiet CBA samt HK, LO og FTF

Projekt 5 - Anerkendelse og krydspres

MidtLab, Region Midtjylland, Århus Universitetshospital og Psykiatri & Social i Region Midtjylland

Projekt 6 - Innovationsprocesser i sundhedsvæsenet

Region Midtjylland og Århus Universitetshospital

Sidst opdateret af: Tine Thorup 27.02.2012