Print

Bibliotek

Ph.d. afhandlinger

Søren Obed Madsen: Lederen som oversætter, ph.d. afhandling, 2013

Ph.d. projekt opdateringer

Opdatering 06 okt 2010 Metalaboratoriet
Opdatering 06 okt 2010 Lederskabsdiskursen
Opdatering 06 okt 2010 Strategi med mening
Opdatering 06 okt 2010 Lederuddannelserne
Opdatering 06 okt 2010 Innovation i sundhedsvæsnet
Opdatering 06 okt 2010 Krydspres

Ph.d. projektbeskrivelser

Projektbeskrivelse Metalaboratoriet
Projektbeskrivelse Strategi med mening
Projektbeskrivelse Lederuddannelserne
Projektbeskrivelse Innovation i sundhedsvæsnet
Projektbeskrivelse Krydspres og Profession og Mening

Den faglige programhåndbog

Programhåndbog (Faglig) 25feb2011

Opslag og ansøgning Finansministeriet

Finansministeriets opslag 01 sep 2009
Ansøgning til Finansministeriet okt 2009

Artikler m.m. publiceret som led i SLIP

Artikler udarbejdet af Ph.d.ere, medforskere og andre tilknyttet programmet.
NEW MOVEMENTS - NEW NORDIC WELFARE MANGEMENT
Christa Breum Amhøj: New Movements - New Nordic Welfare Management.  Forskningsprogram, januar 2014.
Forskningsrapport: Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? (mp og ph)
Mie Plotnikof & Pernille Hviid: Nye Muligheder for Samarbejde i Styring og Organisering af Dagtilbud? - En forskningsberetning om mangestemmige resultater fra laboratorier. Forskningsrapport, november 2012
Forskningsrapport: Nye perspektiver (pm)
Preben Melander: Nye perspektiver om Fremtidens offentlige lederskab – Om de første resultater af SLIP-programmet. Økonomistyring & Informatik – 28. årgang 2012/2013 nr. 2
What you see is what you get
Søren Obed Madsen: What you see is what you get - et bud på et oversættelsesteoretisk ordforråd i strategisk arbejde. Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 3
Artikel: En historie om strategi som en virus
Søren Obed Madsen: En historie om strategi som en virus. Økonomistyring & Informatik – 28. årgang 2012/2013 nr. 1
Artikel: Strategi som kolonisering – rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?
Søren Obed Madsen: Strategi som kolonisering rationel problemløsning ellerbevidsthedsskabende magtmiddel? - Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 6
Artikel: Kontraktstyring i styringslaboratorium: Perspektiver på sammenhænge mellem udfald, hierarki og selektiv brugerinddragelse
Rasmus Koss Hartmann: Kontraktstyring i styringslaboratorium: Perspektiver på sammenhænge mellem udfald, hierarki og selektivbrugerinddragelse - Økonomistyring & Informatik - 27. Årgang
Artikel: Den tavse innovation (mrkh)
Mia R. K. Hartmann: Den tavse innovation - En balancering af innovationstænkningen med henblik på at styrke opmærksomheden på »tavse innovationer« i det offentlige rum. Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 1
Memo: Det udspændte offentlige lederskab - hvor svært kan det være?
Mia R. K. Hartmann: Memo. Det udspændte offentlige lederskab - hvor svært kan det være?Økonomistyring & Informatik - 26. årgang 2011/2012 nr. 2
Artikel: Intet autentisk lederskab uden virtualitet
Christa Breum Amhøj: Intet autentisk lederskab uden virtualitet - Et program for styring af intensitet, energi og stemning, Økonomistyring & Informatik, 26. årgang 2010/2011 nr.3
Artikel: Nobel møder Kaizen: En analyse af innovationsprocesser i en hospitalskontekst
Karen Ingerslev: Nobel møder Kaizen - En analyse af innovationsprocesser i en hospitalskontekst. Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr. 5
Artikel: Anerkendende lederskab i tanke og handling
Anders F.B. Jensen og Jens Peter Jensen i samarbejde med SILK: Anerkendende lederskab i tanke og handling: Hvordan kan stat og borger skabe innovation i gensidigt samspil? – et casestudie og filosofisk analyse af Social Innovation Lab for Kent, Økonomistyring & Informatik – 26. årgang 2010/2011 nr.6
Artikel: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 1
Klaus Majgaard: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 1: Dilemmaspillet, Økonomistyring & Informatik – 26. årgang 2010/2011 nr.6
Artikel: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 2
Klaus Majgaard: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 2: Kampen om styringen, Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr.1
Artikel: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3
Klaus Majgaard: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anderkendelsen og rationalitetens spiral, Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr.2
Artikel: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 4
Klaus Majgaard: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 4: At udvikle styringen indefra, Økonomistyring & Informatik – 27. årgang 2011/2012 nr.3
Artikel: Styringslaboratorier (rkr)
Rasmus Koss Rasmussen: Styringslaboratorier. Åben, brugerdreven innovation af styring som principielt alternativ til New Public Management. Økonomistyring & Informatik. Vol. 26, nr. 5.
Working Paper: Encouraging Cases (rkr)
Rasmus Koss Rasmussen: Encouraging cases: Exploring the potential of critical realist case studies of "what could be" for a critically performative CMS. Working paper. CBS OpenArchieve.

Andre artikler skrevet i relation til SLIP

Ingerslev, Karen: Grænsekrydsende offentlig innovation. I: Paulsen, Michael & Klausen, Søren Harnow (red.): Innovation og læring. Filosofiske og kritiske perspektiver. Aalborg Universitetsforlag, Filosofi & Læring, no. 3, 2012 29 s. Find her Ingerslev, Karen & Elmholdt, Claus: Grænsekrydsende innovationsfællesskab– et organisationspsykologisk perspektiv på offentlig innovation. I: Bendixen, Mads & Nickelsen, Niels Christian Mossfeldt (red.) Innovationspsykologi – en antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation. Dansk Psykologisk Forlag Erhvervspsykologiserien ( 2012) 23 s. Find her Ingerslev, Karen & Hartmann, Mia: Teori U som innovationspraksis. Hvad finder vi i kløften mellem tilhængere og kritikere? Full paper til Det Danske Ledelsesakademi’s konference 2011 på CBS 10 s. Find her


Diverse artikler og oplæg

Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten
Preben Melander - Menneskers livsudfoldelse er udfordret af konkurrencestaten, i: Det relationelle menneske - Personalisme i perspektiv
Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske fordring
Torben Beck Jørgensen - Menneskeopfattelser, offentlig styring og den etiske fordring, Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang
Kan tidsregistrering fungere som et nyttigt og meningsfuldt ledelsesværktøj?
Preben Melander: Kan tidsregistrering fungere som et nyttigt og meningsfuldt ledelsesværktøj?, Organistbladet - Årgang 81 2015, nummer 2.  
Artikel: Anerkendende lederskab i tanke og handling
Henning Schwarz: Risk Management is a Paradox, MEDIAPLANET
Artikel: Intet autentisk lederskab uden virtualitet
Preben Melander, Fokus & Forum – Dialog mellem læserne og redaktionen: Lederskabsreformationens drivkræfter – Kan lederskabet ændre samfundet og bryde grænserne skabt af arv og miljø?, Økonomistyring & Informatik – 26. årgang 2010/2011 nr.6
Artikel: Ledelseskompetencer
Preben Melander, Fokus & Forum – Dialog mellem læserne og redaktionen: Ledelseskompetencer er resultat af en livslang dannelsesproces med fokus på virkelighedens dilemmaer, Økonomistyring & Informatik, 26. årgang 2010/2011 nr.4
Artikel: MEMO - Styring gennem lederskab
Preben Melander, Fokus & Forum – Dialog mellem læserne og redaktionen: Tillidsbaseret ledelse – en ambitiøs vision for fremtidens lederskab, Økonomistyring & Informatik, 26. årgang 2010/2011 nr.2
Skoleledelse - Preben Melander - april 2011
Slides: Torben Beck Jørgensens tiltrædelsesforelæsning 24/11/11


Udvalgt litteratur

Preben Melander (red.): Det fortrængte offentlige lederskab, DJØF Forlaget, København 2008 Preben Melander: Styring gennem lederskab, DJØF Forlaget, København 2010 Ralph Stacey: Strategic Management and Organisational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking About Organisations, 5. udgave, Prentice Hall og Pearson Education, Harlow 2007. Per Darmer, Birgit Jordansen, Jens Astrup Madsen & Johannes Thomsen (red.): Paradigmer i Praksis. Anvendelse af metoder til studier af organiserings- og ledelsesprocesser, Handelshøjskolens Forlag, Gylling, 2010. Dorthe Pedersen, Holger Højlund og Carsten Greve: Genopfindelsen af den offentlige sektor - Ledelsesudfordringer i reformens tegn, Børsens Forlag, København 2008. Stephen Brookes: Responding to the New Public Leadership Challenge, paper til Herbert Simon 2nd Annual Conference, Manchester April 2008. Mark H. Moore: Public Value Leadership, Harvard, Boston 1995

Sidst opdateret af: Louise Svarrer 31/08/2015