SLIP betyder...

Strategic Leadership Research in the Public Sector (SLIP)

Programmets kaldenavn “SLIP” symboliserer flere ting. Umiddelbart kan ”SLIP” knyttes an til ”at give slip”, dvs. at løsne grebet om et kontrolfelt og slippe kreativiteten løs.

”SLIP” kommer af engelsk ”glide”, ”smutte” og ”miste balancen”. Hermed signaleres også, at styring gennem lederskab er en evig afvejning mellem en række dilemmaer, hvor man nemt kan miste balancen. Dilemmaspillet er mangfoldigt i sig selv: Kontrol overfor tillid, fornuft overfor empati, autoritet overfor frihed, enkelhed overfor kompleksitet, effektivitet overfor legitimitet, selvudfoldelse overfor fællesskab etc.

Men ”SLIP” har på engelsk to andre betydninger: 1) At løsne og give efter og 2) at passere ubemærket forbi. ”SLIP” illustrerer således lederes evige dilemmaer: Skal vi fastholde sikkerheden og kontrollen eller tør vi slippe gækken løs? Skal vi ubemærket glide af på visionerne og ideerne med de deraf følgende ofte skjulte langsigtede konsekvenser? Eller skal vi som ledere turde se virkeligheden i øjnene, forholde os til dilemmaerne og opsøge alternative løsninger, selvom de indebærer konfrontationer og risici?

Det autentiske, etisk ansvarlige og bæredygtige lederskab handler om at turde opsøge og se virkeligheden i øjnene, skabe åbne virtuelle udfoldelsesrum og holde fast i de basale sociale værdier og visioner.

På denne måde ligger nøglen til fremtidens lederskab i lederens autenticitet (åbenhed, nærvær, troværdighed, sensitivitet), som skal ses i modsætning til lederens autisme (indelukkethed, den manglende følelsesmæssige kontakt med omgivelserne)

Sidst opdateret af: Tine Thorup 31/10/2013